De overwegingen voor maatwerk software

Voordat je de keuze maakt, is het handig om de voordelen van maatwerk software te ontdekken. Wij zetten de belangrijkste voordelen en overwegingen in dit artikel op een rijtje.

Je bent op zoek naar een totaaloplossing

Soms bestaat de totale IT-implementatie achter de propositie (nog) niet. In dat geval worden niet alle wensen of eisen afgedekt met een standaard product. Dat vraagt integratie van een of meerdere standaardoplossingen, (eventueel) aangevuld met maatwerk. Zo’n geïntegreerde oplossing dat bestaat uit deelproducten maakt beheer, support en onderhoud ook complex(er). Bij Sping zijn we gewend om de regie te voeren over complexe IT-landschappen.

Je hebt behoefte aan snelheid, wendbaarheid en flexibiliteit

Vooraf gezegd: Ook wij willen niet alles vanaf scratch bedenken en ontwikkelen. Wij willen een gewoon goede totaaloplossing creëren, passend bij de overwegingen van de klant. Dat doen wij door kennis, ervaring, halffabricaten en bestaande services ‘aan elkaar te rijgen’ om een totaaloplossing te realiseren. Ons doel is de mate van maatwerk juist zo klein mogelijk te houden.

Wij slagen er bijzonder goed in om te ontwikkelen wat je in de verschillende fase van de product-lifecycle nodig hebt. Door Agile te werken blijven we tijdens de ontwikkeling flexibel en wendbaar. Zo kunnen we bijsturen bij veranderde of voortschrijdend inzichten, ten gunste van het resultaat.

Dit biedt de mogelijkheden om een dienst snel en gefaseerd te introduceren: klein starten met een proof-of-concept en daarna op basis van gebruikersfeedback opschalen en uitbreiden.

Je wil niet afhankelijk zijn van de planning en keuzes van softwareleveranciers

Het kan zijn dat een standaardproduct voor een groot deel voldoet aan je wensen, maar dat het geen mogelijkheden biedt tot aanpassingen, rebranding of multi-tenancy.

Dit soort aanpassingen zijn relatief duur of laten te lang op zich wachten omdat dit een afhankelijkheid kent met de productroadmap van de leverancier.

Een ander businessmodel

Met standaard software en diensten betaal je maandelijks of jaarlijks voor een licentie, per gebruiker, download of verbruik. Het pakket, de dienst, de code en in sommige gevallen ook de data blijft eigendom van de leverancier. Maatwerk software is jouw eigendom en kan dan ook de waarde van je bedrijf verhogen. Je kunt zelfs de code overdragen aan een nieuwe ontwikkelaar om jouw dienst verder uit te bouwen.

ICT moet zich aanpassen aan mijn bedrijf, niet andersom

De introductie van standaard applicaties betekent vaak ook verandering van werkwijze, processen en procedures.  Jij wil dat ICT zich naadloos aansluit op de wensen, behoeften, processen en organisatie van het bedrijf, niet andersom.

Early adopter en first movers met cutting edge technology

De oplossing vraagt innovatieve technologie wat alleen nog maar als half-fabrikaat bestaat, en voorlopig nog niet beschikbaar komt in een standaardproduct.

Intellectueel eigendom

Zeker bij startups en nieuwe proposities is het van belang te beschikken over het volledige (intellectueel) eigendom, de code, de dienst en de data. Bij ons is dit geborgd.

OpenSource Technology Stack

Wij ontwikkelen in populaire open-source talen (JAVA, Ruby-on-Rails, PHP, NodeJS, AngularJS, HTML5, CSS) en gebruiken tools en frameworks die ook door andere ontwikkelpartijen ook worden gebruikt. Daarmee is er geen sprake van een vendor lock-in. Mocht je willen overstappen vinden wij dat uiteraard jammer, maar kan zonder problemen.