Wat vraagt digitaal transformeren eigenlijk van IT?

Markten en klanten stellen steeds hogere eisen aan de wendbaarheid van bedrijven. Je moet processen dus steeds sneller kunnen aanpassen en omgooien om relevant te blijven en adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Digitale transformatie is een must om ook je IT-landschap, dat toch het hart vormt van vrijwel elke moderne onderneming, flexibel en up-to-date te houden.

Om dit proces van digitale transformatie in goede banen te leiden moet je weten wat digitaal transformeren concreet van je IT vraagt. Lees verder om hier een beeld van te krijgen.

Toekomstbestendige technologie

Een van de redenen waarom markt- en klantbehoeften zo snel veranderen is dat we sneller digitaal switchen dan ooit. Het adopteren van die nieuwe technologie is echter nogal eens een uitdaging, vooral vanuit menselijk oogpunt. Wil je de snelheid van innovatie en adoptie bijhouden en van digitale transformatie een succes maken? Dan moet je werken met toekomstbestendige technologie, maar er middels goede instructies, training, begeleiding en het benadrukken van de voordelen ook voor zorgen dat medewerkers nieuwe oplossingen snel adopteren. 

Toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke technologie betekent bijvoorbeeld dat applicaties en platformen net zo goed en gebruiksvriendelijk moeten werken op mobiele devices (smartphone, tablet) als op traditionele apparaten (desktop, laptop). IT-systemen en applicaties die opgebouwd zijn als één groot, allesomvattend softwarepakket (monoliet) zijn hier niet zo geschikt voor. Een microservices-architectuur, die bestaat uit onafhankelijk van elkaar opererende microservices en gebruikmaakt van API’s die applicaties met elkaar laat ‘praten’, des te meer. 

Het grote voordeel van zo’n microservice-architectuur? Meer flexibiliteit, vooral omdat diensten en functionaliteiten onafhankelijk van elkaar opereren. Wordt een bepaalde service legacy? Geen probleem. Als je gebruikmaakt van microservices kun je die dienst of feature makkelijk wegsnijden en vervangen door een verbeterde versie.

Agile ontwikkelen

Agile ontwikkelde software (ontwikkelen in korte, overzichtelijke perioden die bekendstaan als iteraties of sprints) geeft je veel meer mogelijkheden om je digitale transformatie vorm te geven, maar ook om tussentijds van koers te veranderen als de situatie dat verlangt. In een goede roadmap leg je precies vast hoe je jouw digitale transformatie vorm wil geven en welke features je in welke volgorde wilt opleveren. 

Door te kiezen voor een agile IT-landschap heb je altijd de mogelijkheid om bij te sturen en functionaliteiten toe te voegen of te schrappen. Bovendien kunnen stakeholders gedurende het ontwikkelproces meekijken en meedenken, waardoor je het risico wegneemt dat er aan het eind van de rit oplossingen uit de bus rollen die helemaal niet beantwoorden aan de verwachtingen. Dit vraagt wel iets van jou en jouw organisatie.

Integratiemogelijkheden

Vrijwel elke organisatie heeft tegenwoordig een breed spectrum aan verschillende systemen en applicaties. Dit betekent dat je ook te maken hebt met een veelvoud aan verschillende datasystemen en onderlinge afhankelijkheden. Het is dus essentieel dat je IT-landschap is voorzien van een goede integratielaag (een systeem dat ervoor zorgt dat alle radertjes met elkaar zijn verbonden en waarmee je gegevens direct bij de bron raadpleegt), zodat medewerkers probleemloos kunnen werken met de tools die ze nodig hebben en altijd weten hoe ze snel de juiste data moeten ontsluiten.

Een nieuw IT-landschap moet dus de mogelijkheid bieden om met verschillende applicaties te kunnen communiceren. Zo kunnen medewerkers probleemloos werken met de tools die zij nu, maar ook in de toekomst gaan gebruiken. Jouw nieuwe digitale omgeving is zo toekomstbestendig.

Gebruiksvriendelijke ontwerpen

Een digitale transformatie slaagt alleen wanneer jouw medewerkers de beschikbare tools snel en gebruiksvriendelijk kunnen omarmen. Moet je eerst een dikke handleiding doorlezen om wijs te worden uit een applicatie of gebruikersinterface? Foute boel… Zorg dus dat je IT-landschap voorzien is van een duidelijke en begrijpelijke digitale bewegwijzering. Die creëer je met goede UX-designs en grondige gebruikerstests. Maar ook: gebruikersinterviews, die voorafgaan aan het ontwerpen en in gebruik nemen van een nieuwe applicatie.

Een goede connectiviteit

Een belangrijk element van digitale transformatie is de beschikbaarheid van (bij voorkeur realtime) data en applicaties op elke locatie en ieder gewenst tijdstip, zeker nu het hybride werken voor veel mensen en organisaties de norm is. Hiervoor is een goede connectiviteit onmisbaar. De IT-infrastructuur moet dus in staat zijn om data snel en gemakkelijk van de ene naar de andere plek binnen je netwerk te brengen. Overal en altijd inzicht hebben in en de beschikking hebben over je data maakt het ook makkelijker om via alle kanalen een uniform kwaliteitsniveau aan te bieden (omnichannel) en een universele bron van waarheid te creëren.

IT moet veilig zijn

Veiligheid is een punt van aandacht wanneer  je van digitaal transformeren een succes wil maken. Cyberdreigingen worden steeds complexer en geavanceerder, terwijl tegelijkertijd de regels voor data- en privacybescherming (AVG) steeds strenger worden. Digitale transformatie wordt alleen een geslaagde onderneming als connectiviteit, toekomstbestendige technologie en integratie ingebed zijn in een goede securitystructuur.

Geef jouw digitale transformatie vorm

Een digitale transformatie is dus niet niks en vergt veel van jouw organisatie. Zorg er dus altijd voor dat je de bovenstaande zaken op orde hebt, voordat je jouw digitale transformatieproject in volle gang zet. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het op orde brengen van jouw IT-landschap en het digitaal transformeren? Dan helpt Sping je graag verder. Wij kunnen je ondersteunen bij het hele proces, van het uittekenen van een digitale strategie en het ontwerpen van een oplossing tot het daadwerkelijk implementeren en adopteren van nieuwe technologie.