Support as a service

Wij leveren 24×7 support, ook voor third party apps. Verbetering en doorontwikkeling behoort ook tot de mogelijkheden

Support as a service: 24×7 support, ook voor third party apps

De applicaties die wij ontwikkelen voor onze klanten maken onderdeel uit van bedrijfskritische IT-ketens en processen. In geval van verstoringen of incidenten is er direct impact, op dat moment is er sprake van een afbreukrisico op gebied van o.a. imago en financiën.

Sping Support

Sping Support levert monitoring en support om applicaties en infrastructuur up-and-running te houden. Dit doen wij niet alleen voor producten die we zelf hebben ontwikkeld voor onze klanten, maar ook voor producten die door een ander zijn gemaakt. Vaak wordt er een mooie applicatie of platform ontwikkeld, maar ontbreekt het daarna aan kennis en/of mankracht om het beheer in eigen hand te houden. Om in deze behoefte te voorzien heeft Sping ‘Support as a Service’ gelanceerd.

Zo beheert en levert Sping Support 24×7 support voor complexe platformen, zoals de privacygevoelige Digikluis en Personenhulp applicaties van de ANWB, het complete belplatform voor Talk360 en diverse KPN-applicaties.

Support op maat

Voordat daadwerkelijk support geboden kan worden, doorloopt een multidisciplinair projectteam eerst een proces waarbij we de supportbehoefte vaststellen, vertrouwd raken met het product en (indien nodig) ervoor zorgen dat alles optimaal ingericht wordt.

Zodra de optimalisatie is afgerond, begint Sping met het leveren van support. Afhankelijk van de vastgestelde supportbehoefte staan wij zowel binnen als buiten kantooruren klaar. We hebben een intern proces opgezet, waarbij er altijd opgenomen wordt als er gebeld wordt. Ook krijg je een support e-mailadres toegekend, hier kun je vragen en foutmeldingen aan ons doorgeven, waarna wij deze opvolgen. Indien gewenst verzorgen we periodieke rapportages om de uitgevoerde supportwerkzaamheden inzichtelijk te maken. We reageren op klantvragen, systeemmeldingen en kunnen desgewenst systeemupdates uitvoeren zodat de kwaliteit van jouw product gewaarborgd blijft. We monitoren ontwikkelingen die van invloed zijn op jouw product, zoals kwetsbaarheden en vernieuwingen. Bij calamiteiten voeren we de diagnose en eventuele herstelwerkzaamheden uit, gedurende deze werkzaamheden houden we je uiteraard op de hoogte met de stand van zaken.

Tot slot zijn wij een partner die betrokken is bij jouw product, als we nieuwe technische kansen signaleren zullen we je hierover informeren en verbetervoorstellen doen.

De mogelijkheden op een rijtje:

  1. Monitoring van jouw applicaties en diensten; proactief en/of reactief.
  2. Signalering via SMS of e-mail bij incidenten en verstoringen.
  3. Rapportages over de prestaties van applicaties, infrastructuur en geleverde supportinzet.
  4. Onderhoud uitvoeren op jouw servers en applicaties.
  5. Supporthelpdesk en ticketsysteem voor al je operationele- & supportvragen.
  6. Gegarandeerde beschikbaarheid; tijdens kantoortijden, maar ook 7 dagen per week, 24 uur per dag.
  7. Garanties voor responstijden, diagnose en herstel.
  8. Voor onze eigen applicaties of IT van andere leveranciers; wij zijn gewend op te treden als ketenregisseur.

Bel direct x