05-January-2021 | Design Sprint

Van idee tot aanvalsplan: Hoe werkt Learn in de praktijk?

adriana orellana
Adriana Orellana
UX Designer
Design process: from idea to tested concept

Business-owners komen naar Sping met complexe vraagstukken. Ze willen met de tijd mee en hun traditionele bedrijf digitaliseren, marktplaatsen creëren en verouderde systemen vervangen door moderne technologie. De vraagstukken die nu spelen in onder meer match-making, mobiliteit en e-commerce zijn zo ingewikkeld dat organisaties erop vastlopen. Hoe helpen wij hen daarbij? Hier is geen magisch recept voor, maar we hebben wel een bewezen proces dat steeds meer aan terrein wint om antwoorden te vinden op de complexe uitdagingen. Dat is Learn.

In dit artikel delen we een voorbeeld van de Learn journey aan de hand van de Stichting Techniek Bedrijven (STB) case. Met STB ontworpen we een nieuw platform om technische studenten te overtuigen om zich aan te melden en hen te matchen aan het juiste bedrijf voor hun toekomstige carrière.

LBG visual 20201229

Hoe werkt Learn?

Met Learn begeleiden we klanten in hun proces om stapsgewijs van een abstract idee met veel onzekerheid naar een aanvalsplan met buy-in te komen. Dit doen we door verschillende methodes te kiezen die passen bij de specifieke situatie. Omdat de drijfveren en behoeften van de eindgebruikers en de betrokken partijen centraal staan, leidt Learn tot oplossingen, veranderingen en innovaties die van grote toegevoegde waarde zijn.

Geen uitdaging is hetzelfde. Daarom kiezen we bewust specifieke methodes als tussenstappen.

Learn deliverables

Learn met Stichting Techniek Bedrijven

Stichting Techniek Bedrijven had een verouderd platform in zowel uitstraling als techniek. Hierdoor liep het aantal studenten dat zich aanmeldde voor het jaarlijkse evenement terug en was het platform ook niet goed meer te onderhouden. De uitdaging die we met elkaar geformuleerd hadden, was: Hoe kunnen we zo veel mogelijk studenten zich laten inschrijven voor het jaarlijks evenement? Het was zomertijd en hét evenement vindt elk jaar plaats in november elk jaar vast in november, dus hadden we slechts 2 maanden om live te gaan voor het begin van de marketing campagne.

Brand Sprint

We begonnen met een verfrissende Brand Sprint om naar de huidige situatie en concurrentie te kijken en daarvan te bepalen wat wel/niet goed werkt. We hebben dit gedaan omdat de oude branding niet meer aansloot bij de core values en merkwaarden van STB. Op basis van de resultaten hebben we de huisstijl vernieuwd om zo het merk Techniek Bedrijven beter uit te dragen en aan te laten sluiten op de doelgroep. Het uitspreken van merkwaarden leverde meer eenheid op binnen de stuurgroep en andere stakeholders. Dit gaf ons ook inspiratie en inzichten hoe het vernieuwde platform te positioneren.

Brand sprint

Gebruikersonderzoek

De eerste stap in je carrière kan best spannend zijn. Stel dat je een enthousiaste bètastudent bent die zijn carrière wil verkennen in een grote dynamische organisatie. Er zijn zoveel opties dat je keuzestress krijgt. Sterker nog, je wil niet alleen dat bedrijf vinden, je wil je ook onderscheiden van de rest en ervoor zorgen dat je daar een plekje krijgt. Daar is Stichting Techniek Bedrijven voor bedoeld. Het verbinden van top bètastudenten met de juiste technische bedrijven, een springplank voor je carrière.

STB user interview 1
STB user interview 2

Door middel van interviews ontdekten we de journey, motivaties en uitdagingen van bètastudenten en technische bedrijven.

User journey


Tijdens de interviews bevestigden we de hypothese dat de look & feel en de manier waarop de inhoud op het oude platform werd gepresenteerd tekort schoot en beter kon. Ook leerden we dat het match-making algoritme dat studenten aan bedrijven koppelt, het Techniek Bedrijven Evenement uniek maakt. Aan de hand van het gebruikersonderzoek zijn we er achter gekomen dat de verbeteringen in de customer journey van de student zoveel impact hebben op het profiel dat de oude matching engine niet hergebruikt kon worden. Hierdoor moest de scope van het project uitgebreid worden.

Daarnaast leerden we dat vooral oriëntatie op mobiel gebeurt, maar de aanmelding en inschrijving liever op desktop gedaan wordt, omdat veel persoonlijke informatie wordt uitgevraagd die je niet bij de hand hebt op mobiel. Ook vonden studenten het makkelijker en sneller om gegevens in te voeren met een toetsenbord. Daarom kozen we voor een responsive web-applicatie.

stb user journey

Design Sprint

Samen met de stuurgroep van Techniek Bedrijven hebben we een concept voor het platform en het algoritme gemaakt zodat we die met gebruikers konden testen. In amper twee weken tijd hebben we daarmee bewezen dat ons concept past bij de opvattingen en behoeften van de doelgroep; nog voordat we tijd en geld gestoken hadden in de ontwikkeling van het platform.

Sprint vragen

sprint vraag 1
sprint vraag 2
sprint vraag 3

Prototype

stb screens

Usability test

usability test 1

We hebben 6 mensen uit de gebruikersgroep geïnterviewd om hen het prototype te laten gebruiken en te leren hoe ze op het concept reageren. Hier zijn de belangrijkste scenario’s die we hebben getest en de doelen van elke opdracht.

Opdracht
Doel

“Ik laat je zo een site zien en je mag er 5 seconden naar kijken. Ik wil graag weten wat je daarvan nog onthouden hebt en wat je opvalt.”

Algemene uitstraling van de nieuwe vormgeving en tone of voice.

“Je bent op zoek naar een afstudeerstage, maar je weet nog niet bij welk bedrijf.”

“Ik laat je een prototype zien, het is nog niet af, maar we willen graag weten wat mensen ervan vinden. Ik heb het niet gemaakt, maar ik wil graag van jou leren. Het is dus geen test, er is geen goed of fout.”

– Laat maar zien wat je zou doen en vertel wat je ervan vindt.

Achterhalen of de landingspagina voldoet aan de vragen die de studenten hebben op dat moment om ze te overtuigen om naar TBE 2020 te gaan.

“Je hebt besloten dat je op 13 november naar TBE 2020 wilt. Wat zou je doen?”
.
Achterhalen waar in de aanmeldflow nog onduidelijkheden zijn en hoe de aanmelding wordt ervaren op mobiel.

“Als laatste wil ik je nog vragen naar hoe je de website vindt ogen. Hiervoor hebben we een aantal tegenstellingen voor je: Professioneel  – Amateuristisch”

– Waarom vind je dat?

Valideren of wat Techniek Bedrijven wil uitstralen, ook tot uiting komt in de branding/vormgeving.

Van plan naar actie

Met een concrete weergave van het product en echte gebruikersinzichten werd het een stuk makkelijker om beslissingen te nemen. Na de Design Sprint hebben we het ontwerp geïtereerd en verfijnd om dichter  naar de ontwikkelingsfase toe te werken. Met een backlog vol user stories, schattingen en een duidelijke roadmap waren we klaar voor de sprintplanning.

Sprint planning: realisatie vs. sprints
stb sprintplanning

Wat kan je van Learn verwachten?

  • Definiëren van de doelgroep(en) en de aannames over hun behoeften, gebruik en mindset uitspreken door de stuurgroep. Meestal verschillen deze substantieel per afdeling, of zijn ze verouderd, uit context getrokken of eenzijdig.
  • Het identificeren van de hoofdtaak van deze doelgroep(en) en begrip van de context waarin ze deze taak moet uitvoeren.
  • Concept creatie voor hoe jouw product het uitvoeren van deze taak versimpelt. Daarnaast is kijken naar vergelijkbare processen uit een hele andere branche erg inspirerend!
  • Het concept met de meeste potentie omzetten in een prototype om het zo snel mogelijk te valideren.
  • Daarmee breng je de projectrisico’s, aannames, technische uitdagingen en afhankelijkheden in het vroegste stadium van het project in kaart en kun je expliciet maken wat veelal impliciet wordt aangenomen.

De Learn journey met Stichting Techniek Bedrijven was de eerste stap van een leuke samenwerking, we zijn bezig met nieuwe features en uitbreiding van de platform. Het MVP platform is inmiddels live. In november 2020 koppelde Techniek Bedrijven 250 topstudenten van verschillende technische universiteiten en bedrijven aan elkaar. Compliment aan de commissie die openstond voor vernieuwingen en er een succes van heeft gemaakt!

“Tijdens Learn merk je dat er altijd iets nieuws te leren valt over de eindgebruiker. Door daarnaast intensief samen te werken met de klant, kom je er ook snel achter hoe woelig het vaarwater is waarin we ons samen bevinden. Er is never a dull moment tijdens Learn!”

Melda Janse, Lead UX

Meer weten?

Neem contact op met melda@sping.nl
melda janse
Melda Janse