21-augustus-2017 | Nieuws

Proof of Concept voor bellen via WebRTC in aanvulling op VoIP

jeroen bol
Jeroen Bol
General Manager
ruimtefoto

Voor een aantal klanten verlopen gesprekken via VoIP op basis van het SIP protocol. Voice over IP is een technologie waarbij telefoongesprekken afgehandeld worden via het standaard datanetwerk. Hierbij doen zich enkele uitdagingen voor waar we continu rekening mee moeten houden. Binnen sommige netwerkomgevingen wordt VoIP-verkeer actief geblokkeerd of wordt het in ieder geval moeilijk gemaakt om VoIP-verkeer te laten plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan firewalls, waardoor verkeer naar buiten het netwerk toegestaan wordt maar verkeer van buiten naar binnen het netwerk gekenmerkt kan worden als een bedreiging. Daarnaast zijn er zelfs landen waar VoIP niet is toegestaan omdat al het telefoonverkeer via de lokale telefonie operator moet plaatsvinden.

Kwaliteit

Andere meer technische uitdagingen hangen samen met de kwaliteit. Voor real time audio verbindingen is het van belang dat er weinig vertraging optreedt, de kwaliteit van de verbinding zeer goed is en dat er gegarandeerd wordt dat audio-datapakketjes daadwerkelijk afgeleverd worden. Tot slot heb je met een consumentendienst altijd te maken met een grote verscheidenheid aan randapparatuur zoals routers, modems en de daarmee wisselende samenhangende kwaliteit van de wifiverbindingen en variëteit in ingestelde firewalls.

Sping besteed veel tijd en aandacht aan het opzetten van een hoge kwaliteit audioverbinding. De uitdaging hierbij is voortdurend om te zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van de audioverbinding en toch een zo laag mogelijk gebruik van bandbreedte. Daarom testen we bij elke verbinding vooraf of er wel voldoende bandbreedte is. Ook adviseren over het gebruik van de meest geschikte audio codecs. Deze zorgen voor het digitaliseren en coderen van het geluid, zodat dit over het netwerk verzonden kan worden. Hierbij lag de focus op een zeer beperkt gebruik van bandbreedte en een hoog herstellend vermogen, waardoor de garantie dat de het audiosignaal aan de andere kant van de lijn aankomt maximaal is.

WebRTC

In de afgelopen jaren is er internationaal door een consortium van de grote tech-bedrijven in de wereld gewerkt aan WebRTC; een nieuwe technologie voor realtime voice- en videocommunicatie via het web. Wij onderzoeken of we WebRTC kunnen inzetten voor het afhandelen van de telefoongesprekken. Op basis van ervaringen met WebRTC voor andere projecten verwachten we dat we met de inzet van deze nieuwe methode een betere verbinding kunnen realiseren en dus een hogere kwaliteit. Daarnaast is WebRTC een modernere technologie die daarmee toekomstvaster is. De eerste stap in dit implementatietraject is een Proof of Concept.

Kurento Gateway

Op basis van het Kurento framework hebben we een gateway gebouwd tussen SIP en WebRTC. De mobiele operators vereisen namelijk nog steeds een afhandeling via SIP. We hebben gekozen voor het open source Kurento framework omdat we hier goede ervaringen mee hebben bij andere projecten. Het is een modulair framework waarbij bij de ontwikkeling veel aandacht is besteed aan stabiliteit en presentaties en is bovendien goed gedocumenteerd. Door de actieve community wordt het framework bovendien continu doorontwikkeld. In aanvulling hierop bouwen we een Android app waarmee we straks het daadwerkelijke telefoongesprek kunnen initiëren.

Meer lezen over hoe WebRTC technisch werkt?

Bellen, videobellen, chatten en bestanden uitwisselen via de browser

Lees meer over WebRTC